Noviteiten

HANSAMINIMAT

BEZPEČNOST A HYGIENA POD UMYVADLEMNorma VDI 6000 doporučuje pro pečovatelská a kolektivní dětská zařízení k umývadlu termostaty. Ochrana proti opaření je v těchto případech nezbytná. Zákonné úrazové pojištění (GUV-SR 2002) upřesňuje: Teplota vody v armaturách přístupných dětem nesmí překročit 40 °C.

Systém HANSAPROTEC rozhodujícím způsobem přispívá k uchování stávající kvality pitné vody: Všechny součásti těla armatury v kontaktu s pitnou vodou mají minimální obsah olova, méně než 0,3 % a jejich povrchová úprava neobsahuje nikl.

• Bezpečné: HANSAMINIMAT nastavuje a omezuje teplotu na nastavenou hodnotu (z výroby 39 °C, lze individuálně upravit) jako plnohodnotný termostat.

• Flexibilní: Použít lze každou umyvadlovou armaturu. Stávající instalace lze rychle a snadno dovybavit.

• Hospodárné: Optimální pro stojánkové ventily k zásobování teplou vodou. Ideální i pro dovybavení.


TEPELNÁ DEZINFEKCE S ČASOVOU VÝHODOU


Teplá voda je ideální živnou půdou pro legionely. Řešením je tepelná dezinfekce podle DVGW W 551: alespoň 3 minuty s minimální teplotou vody 70 °C u otevřeného výtoku.

• Jednoduché: Zastrčíte dodávaný klíček, vytáhnete dopředu rukojeť a otočíte jí až na doraz a tím odblokujete.

• Časově úsporné: Zvolená teplota smíšené vody zůstane po propláchnutí zachována, aniž by se musela znovu nastavovat.

• Bezpečné: Účinně je vyloučena chybná manipulace nebo chybná obsluha. Díky červenému signálu je hned poznat, že se právě provádí tepelná dezinfekce.

HANSAMINIMAT Broschure (PDF-Download) 

  Zurück zur Übersicht
 9 / 8