Nouveautés

HANSA|LIVING

EMOSJONELL INTELLIGENS: DE BERØRINGSLØSE

Hver serie i HANSA|LIVING-segmentet overbeviser ved sin formale personlighet, ved utpreget individualitet og varierte muligheter under planleggingen. Nå kombineres denne spesielle designkvaliteten perfekt med en helt ny funksjonskvalitet: berøringsløs betjening. De innovative elektroniske armaturene for vaskeservant i seriene HANSALOFT, HANSALIGNA og HANSASTELA fascinerer ved sin formale konsekvens - og skjemmer deg bort med maksimal komfort. Nærmer man seg de sensorstyrte armaturene med hendene, strømmer vannet automatisk – alltid i riktig mengde og med ønsket temperatur. At armaturene virker berøringsløst er ikke bare komfortabelt, hygienisk og sikkert. Det bidrar fremfor alt også til å spare dyrebare ressurser og leve mer bevisst - uten å måtte inngå estetiske kompromisser. Ettersom alle de nye elektroniske armaturene legemliggjør seriens karakteristiske design, opprettholdes det umiskjennelige preget i badeværelset som helhet. Det er denne helhetlige tanken som preger seriene i HANSA|LIVING-segmentet. Med de elektroniske variantene fra HANSALOFT, HANSALIGNA og HANSASTELA suppleres det med en ny dimensjon.

DEN MEST STILIGE MÅTEN Å NYTE KOMFORT PÅ:
HANSASTELA MED BERØRINGSLØS BETJENING

Hun har omskapt seg selv mange ganger, men har alltid vært trofast mot seg selv. Nå er HANSASTELA ankommet i fremtiden: Den innovative elektroniske varianten for vaskeservanter beviser at maksimal komfort og god stil ikke utelukker hverandre. HANSASTELA sitt berøringsløse betjeningsprinsipp sørger for komforten. Så snart hendene dine nærmer seg den sensorstyrte armaturen, strømmer vannet - automatisk med forhåndsinnstilt temperatur, og aldri mer enn nødvendig. Det er bekvemt, det er sikkert, og det sparer ressurser. Og ettersom den intelligente armaturen ikke må berøres, oppstår det så godt som aldri fingeravtrykk eller vannflekker på overflatene. Det gir bedre hygiene, lettere stell og perfekt visuelt inntrykk. Dermed er det til syvende og sist den innovative teknikken som preger stilen som er så spesiell for HANSASTELA: Funksjon og form som perfekt enhet.


EMOSJONELL INTELLIGENS:
HANSALIGNA MED BERØRINGSLØS BETJENING

Spennende syntese av rette og buede linjer, plane flater og avrundede volum: Også den nye elektroniske varianten er umiskjennelig en HANSALIGNA. Til og med den karakteristiske hendelen er på plass - som liten blanderhendel som er plassert på siden av hoveddelen. Med den kan man forinnstille vanntemperaturen. Beveg hendene dine under den sensorstyrte armaturen. Da strømmer automatisk det passe varme vannet, akkurat til det øyeblikket hvor du flytter hendene bort igjen. Et innovativt betjeningskonsept som ikke bare gir maks. komfort, men som også bidrar til å spare ressurser. Ettersom armaturen ikke må berøres, beholder de elegante overflatene lenge sitt perfekte utseende - og dessuten holdes de hygienisk rene. Avansert design i perfekt kombinasjon med innovativ teknikk: Det er den nye HANSALIGNA.

KONSEKVENT EKSPRESSIV. KONSEKVENT INNOVATIV.
HANSALOFT MED BERØRINGSLØS BETJENING

I egenskap av en serie med fremtidsrettet filosofi når det gjelder design og utforming er HANSALOFT rett og slett predestinert for å gå ny teknologiske og funksjonelle veier. Derfor kommer nå den elektroniske versjonen av den markerte, kubisk klare armaturen for vaskeservanter utstyrt med innovativt betjeningskonsept. Med sitt absolutt konsekvente formspråk gir HANSALOFT maksimal brukerkomfort med sin berøringsløse betjening: Så snart hendene dine nærmer seg den integrerte sensoren, begynner vannet å strømme. Med forhåndsinnstilt, konstant temperatur og kun i faktisk nødvendige mengde - et svært så tidsriktig, ressurssparende og sikkert prinsipp. Ettersom de karakteristiske plane overflatene i krom ikke berøres, beholder de lenger sitt perfekte utseende, og dessuten holdes de hygienisk rene. Den intelligente teknikken blir dermed til en faktor som ikke bare støtter opp under en ekspressiv design, men som bidrar til å presisere denne ytterligere. Dette er helhetlig tenking som er konsekvent virkeliggjort.

  Zurück zur Übersicht
 9 / 8